3 Μικρές συμβουλές για να ξεκινήσετε σωστά το SEO της ιστοσελίδας σας

PROOTHISI-ISTOSELIDAS

3 Μικρές συμβουλές για να ξεκινήσετε σωστά το SEO της ιστοσελίδας σας

Ο καλαίσθητος σχεδιασμός μιας ιστοσελίδας είναι το ένα σκέλος της ενίσχυσης της εικόνας μιας επιχείρησης προς το καταναλωτικό κοινό. Ωστόσο δεν αρκεί να είναι αρμονικά σχεδιασμένη μια ιστοσελίδα, αλλά και να μπορούν οι χρήστες του διαδικτύου να την εντοπίσουν εύκολα στις μηχανές αναζήτησης. Το δεύτερο λοιπόν σκέλος σχετικά με τη κατασκευή ιστοσελίδων είναι η προώθηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης (βελτιστοποίηση ιστοσελίδας).

Η προώθηση ιστοσελίδων είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια. Για να είναι αποτελεσματική μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, ώστε να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών της ιστοσελίδας (και κατά συνέπεια την αύξηση των κερδών – ROI: Return of Investment).

Τα στάδια για την αποτελεσματική προώθηση ιστοσελίδων είναι τα εξής:

  • Ανάλυση του ανταγωνισμού
  • Εντοπισμός των κύριων κατηγοριών τις ιστοσελίδας
  • Επιλογή κατάλληλων λέξεων ή φράσεων (λέξεις κλειδιά)
  • Βελτιστοποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας
  • Καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης
  • Ανάλυση των αποτελεσμάτων από την προώθηση στις μηχανές αναζήτησης

Τι χρειάζεται για την επιτυχημένη προώθηση μιας ιστοσελίδας;

Για την επιτυχημένη προώθηση μιας ιστοσελίδας πρέπει να ισχύουν τα εξής:

Θα πρέπει να υπάρχει πλούσιο περιεχόμενο

Η προώθηση ιστοσελίδων προϋποθέτει την ύπαρξη κειμένων. Δεν είναι δυνατόν να ενισχυθεί η θέση μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, εάν δεν υπάρχει αρκετό κείμενο σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πραγματεύεται. Κι αυτό γιατί οι μηχανές αναζήτησης κατατάσσουν τις ιστοσελίδες στα αποτελέσματα σύμφωνα με τη σχετικότητα των κειμένων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Έτσι μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει αρκετές πληροφορίες σε μορφή κειμένου, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να “ανέβει” στην τελική κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, από μια άλλη που πραγματεύεται ακριβώς το ίδιο αντικείμενο, αλλά υστερεί σε περιεχόμενο.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι η φωτογραφίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σωστή παρουσίαση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, αλλά δε βοηθούν στην προώθηση μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Οι λέξεις κλειδιά θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τα κείμενα της ιστοσελίδας

Οι λέξεις κλειδιά αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην προώθηση ιστοσελίδων. Πριν αρχίσει η προώθηση μιας ιστοσελίδας, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι λέξεις “κλειδιά” που θα χρησιμοποιηθούν. Το στάδιο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο λανθασμένος προσδιορισμός των λέξεων θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό για το οποίο γίνεται η προώθηση της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό οι λέξεις ή οι φράσεις “κλειδιά” που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προέρχονται από τα κείμενα τις ιστοσελίδας και όχι αποτελούν τυχαίες επιλογές.

Η επανάληψη λέξεων ή φράσεων στο ίδιο κείμενο δε συντελεί στην αποτελεσματική προώθηση

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι αν επαναλάβουν την ίδια λέξη ή φράση πολλές φορές σε ένα κείμενο θα καταφέρουν να “αναρριχηθούν” στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης. Πρόκειται για μια λάθος τακτική που όχι μόνο δε βοηθά, αλλά μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Οι λέξεις ή οι φράσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα κείμενο, θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με τον συνολικό αριθμό λέξεων του κειμένου.

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου λόγω του έντονου ανταγωνισμού απαιτείται η προώθηση μιας ιστοσελίδας να γίνει και με τη χρήση πληρωμένων καταχωρίσεων.

Η υπηρεσία “google adwords” της google, είναι μια τέτοια λύση. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικής, καθώς η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Με ένα σωστά δομημένο πλάνο, μπορεί κανείς να μειώσει σημαντικά το κόστος διαφήμισης μέσω της υπηρεσίας google adwords.

Μια σωστά δομημένη διαδικασία προώθησης ιστοσελίδων είναι δυνατόν να βελτιώσει σημαντικά την κατάταξη μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, με αποτέλεσμα την προώθησή της σε υψηλότερες θέσης και κατά συνέπεια την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Link Building

Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε μερικά backlinks είτε μόνοι σας σε κάποιες ιστοσελίδες ή να το αναθέσετε σε κάποια εταιρεία SEO που κάνει link building services.

Δείτε περισσότερα για το SEO:

 

 

Σχολιάστε